Vinnande Sälj & Anbudsstrategi - Capture Planning ( pdf)

Det finns många upphandlingar att svara på och du kan inte svara på alla. Du måste hitta ett sätt att utvärdera de olika affärsmöjligheterna och välja dem som har störst potential för dig. För att bli den valda leverantören behöver du slipa på dina argument samt positionera ditt erbjudande på konkurrenternas bekostnad. Samtidigt behöver du förstå hur ditt anbud kommer att utvärderas av kunden. Det är några av delarna i vår strategiska Sälj- och Anbudsutbildning - Capture Planning.

Innehåll
Capture-arbetet görs individuellt för dina utvalda kunder. Ju tidigare du gör strategiarbetet, ju större blir dina chanser att vinna. Det blir tydligt vilken information du behöver skaffa innan upphandlingen publiceras, du skapar ett kundfokuserat erbjudande som du kan kommunicera till kunden som går vidare i Sammanfattningen och sedan in i själva Anbudsskrivningen. I utbildningen får du träna på hur du:

  • hittar och väljer ut upphandlingarna du vill lämna anbud på
  • positionerar din verksamhet så att du blir en kvalificerad leverantör
  • sätter och implementerar en vinnande sälj- och anbudsstrategi för varje anbud

Kursform
Workshop med en blandning av presentationer, diskussioner och övningar.

Vinnande Sälj & Anbudsstrategi - Capture Planning är det avslutande steget i Shipleys Anbudsutbildning. Föregående steg är Kundfokus och kundnytta i anbudet steg 2 och Vinnande Anbudsskrivning steg 1.

När du har avslutat de tre stegen är du en Shipley Certifierad Anbudsgivare med färdigheter att arbeta strategiskt, operativt och taktiskt med anbudsgivning.

Tidsram
2 dagar

Deltagare
Capture Managers, Chefer och specialister med strategiskt ansvar, Anbudschefer, Anbudsspecialister, Affärsutvecklare, Säljansvariga, Marknadsförare m fl.

På de öppna utbildningarna är vi maximalt 12 deltagare. På så sätt finns det tid för diskussioner och eget arbete.

Anmälan
Klicka här för anmälan.

Genomförande
Se kurskalendern för utbildningstillfällen av öppna kurser. Kontakta oss på 010 - 3300 008 om du vill veta mer om en företagsspecifik / låst utbildning.

Sälj & Anbudsstrategi - Capture Planning

Det tredje utbildningssteget där du tar in marknadsinformation och positionerar ditt erbjudande till kunden på konkurrenternas bekostnad. Här sätts den röda tråden som går igenom och skapar en helhet i ditt anbud.

Trappa SAS

Alla deltagare får Shipleys Capture Guide och kursmaterial.

Capture Guide 3.0

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt