Vinnande Anbudsskrivning (pdf)

Du har en affärsmöjlighet genom att skriva ett anbud som svarar på en upphandling. Din utmaning är att beskriva din lösning på ett övertygande sätt som gör att kunden vill köpa från dig. Du behöver lyfta fram värden som motsvarar din kunds behov. Samtidigt vet du att konkurrensen hårdnar och kundens inköpsorganisation som ska utvärdera ditt anbud blir mer komplex. Din organisation har erfarenhet av anbud, men ni behöver bli effektivare genom att lyfta ert arbetssätt och vässa er kompetens. Lösningen är Shipleys utbildning i Vinnande Anbudsskrivning!

Innehåll
Utbildningen bygger på Shipleys strukturerade anbudsprocess där du stegvis lär dig hur du ska tillämpa anbudsplanering och hur du skriver kundorienterat och säljande. Det handlar om att skriva så att ni får högsta poäng i utvärderingen. Genom att utveckla mervärden för kunden, förklara varför de ska köpa från dig och inte från dina konkurrenter blir det enkelt för kunden att välja er.

Du lär dig hur:

  • ditt anbud utvärderas
  • du tillämpar en effektiv anbudsprocess
  • du integrerar din säljstrategi i anbudsstrategin
  • du planerar, organiserar, skriver och kvalitetssäkrar ett kundfokuserat och säljande anbud.

Är ni fler från ert företag som deltar får ni en gemensam förståelse, arbetssätt och verktyg som ni kan tillämpa i ert anbudsteam. Utbildningen är även lämplig som ett första steg i att förstå anbudsarbete och vilka krav det ställer på en leverantör. Vi arbetar med case som du vidareutvecklar under utbildningsdagarna.


Kursform

Workshop med en blandning av presentationer, diskussioner, case, övningar samt intressanta praktikfall hämtade från instruktörens vardag som anbudskonsult.

Vinnande Anbudsskrivning är första steget i vår utbildningsserie, steg 2 är Kundfokus och kundnytta i anbudet, följd av Sälj & Anbudsstrategi - Capture Planning i steg 3.

Tidsram
2 dagar


Deltagare

Alla som är involverade i företagets anbudsgivning. Det kan vara försäljnings- och marknadschefer, Bid Managers, Key Account Managers, säljare, bolagsjurister, medarbetare som ansvarar för text, grafik, tekniska specifikationer, etc, i anbud.

På de öppna utbildningarna är vi maximalt 12 deltagare. På så sätt finns det tid för diskussioner och eget arbete.

Anmälan
Klicka här för anmälan.

Genomförande
Se kurskalendern för utbildningstillfällen av öppna kurser. Kontakta oss på 010 - 3300 008 om du vill veta mer om en företagsspecifik / låst utbildning.

Vinnande anbudsskrivning

Lär dig att utveckla och skriva kundfokuserade anbud. I detta första utbildningssteg fokuserar vi på skrivprocessen fram till det färdiga anbudet lämnas in till kunden.

Trappa VA

Alla deltagare får Shipleys Proposal Guide, utbildningsmaterial och diplom.

Proposal Guide.gif

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt