Kundfokus och kundnytta i anbudet (pdf)

Anbudsstrategin, ibland kallad den röda tråden skapar förståelse för ditt anbud både hos din kund som internt i din egen organisation. Den får kunden att förstå varför de ska välja er som leverantör och inte en konkurrent. För att säkerställa att ditt anbud har kundfokus, "hänger ihop" och visar på kundnyttan med er lösning skapar vi en Executive Summary, ibland kallad Sammanfattning. Den blir ditt styrdokument i vad ni externt kommunicerar till kunden, samt internt i er egen organisation. På så sätt skapas samsyn, och medarbetarna i anbudsarbetet vet vad ni lovar kunden. Då blir det också enklare att skriva anbudstexterna. Sammanfattningen styr var och hur ni ska beskriva era kundvärden, era styrkor och varför kunden ska välja er.

Innehåll
I många anbud läser beslutsfattare endast Sammanfattningen. Därför måste den på en övergripande nivå innehålla värdet som er lösning ger kunden, så att läsaren blir intresserad och vill läsa mera. Optimalt ska kunden utifrån ett par få välskrivna sidor förstå varför just du som leverantör och ditt anbud ska väljas. På utbildningen lär du dig att skriva kundfokuserade och välskrivna sammanfattningar, som ökar dina chanser att vinna anbud genom att:

  • presentera kundvärdet och nyttan med din lösning så kunden vill välja dig
  • styra anbudsteamet så att de vet vad som är utlovat och vad de förväntas skriva
  • hålla ihop anbudsstrategin genom hela anbudsarbetet, från inledande diskussioner med kunden, genom anbudet och till anbudspresentationer i slutfasen - med ett och samma budskap
  • öka effektiviteten och tydligheten i vad ni erbjuder.


Kursform
Workshop med en blandning av presentationer, diskussioner och övningar.

Kundfokus och kundnytta i anbudet är utbildningssteg 2 och följer efter Vinnande Anbudsskrivning. Nästa steg är Sälj & Anbudsstrategi - Capture Planning i steg 3.

Tidsram
1 dag

Deltagare
Anbudschefer, account managers, professionella säljare, projektledare och anbudsspecialister.

På de öppna utbildningarna är vi maximalt 12 deltagare. På så sätt finns det tid för diskussioner och eget arbete.

Anmälan
Klicka här för anmälan.

Genomförande
Se kurskalendern för utbildningstillfällen av öppna kurser. Kontakta oss på 010 - 3300 008 om du vill veta mer om en företagsspecifik / låst utbildning.

Kundfokus och kundnytta i anbudet / Sammanfattning

Lär dig att utveckla och skriva kundfokuserade anbud. I detta andra utbildningssteg fokuserar vi på hur kundnyttan med din lösning blir tydlig för kunden. Din lösing utvecklas i Sälj & Anbudstrategin och tas vidare till Anbudsskrivningen.

Trappa ES

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt