Vinnande anbudsskrivning

Oavsett om din uppgift är att öka företagets omsättning eller behålla den befintliga kundportfölj, så når du inte dina mål, med mindre du tillrättalägger anbudsginvingen effektivt. Är dina anbud skrivna på ett sätt, så att företagets lösningar är att föredra framför konkurrenternas? Vet du varför? Eller varför inte?

Läs hela kursbeskrivelsen i PDF-format.

Start datum: 2 okt 2018 - 3 okt 2018
Kursnr.: VA 0218
Pris: SEK 19 200,-
Plats: Stockholm
Språk: Svenska

AnmälanAnmälan till Vinnande anbudsskrivning

Fyll i formulären om du önskar att delta i utbildningen.

Omedelbart efter mottagandet av anmälan bekräftar vi att det finns plats på den gällande kursen och att vi har mottagit din reservation. Därefter skickar vi en faktura. Snabb anmälan rekommenderas, då deltagarantaletär begränsat. Den slutliga platsbokningen görs när betalningen är mottagen. Villkor gällande avbeställning m.m. beskrivs nedan.

Cirka två veckor innan utbildningen börjar mottar alla deltagarna en informationsmail med alla praktiska upplysningar, t.ex. om det krävs förberedelse m.m

Pris:

Priset för att delta i Shipley Swedens kurser framgårav de enskilda kursbeskrivningarna. I priset ingår kursmaterial och ett av Shipleys populära uppslagsverk samt förtäring såsom förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe.

Rabatt:

Kursavgiften för maximalt två medarbetare bliråterbetald om ert företag inom 6 månader genomfören företagsspecifik utbildning ("stängd" kurs). Vid anmälan av 3 eller flera från samma verksamhet ges 15% rabatt..

Övernattning:

Övernattning är inte inkluderat i priset, men på de flesta kursområden har vi ett avtal om möjlighet till övernattning under gynnsamma villkor. Kontakta kursområdet direkt om du önskar övernatta och refereratill Shipley Swedens workshop.

Avbeställning:

Det kostar ingenting att avbeställa eller flytta anmälantill ett senare utbildningsdatum om det sker senast 20 arbetsdagar före kursstart. Vid senare avbeställning (20-11 arbetsdagar före kursstart) är det en avgift på 50 %av priset, dock 100 % om avbeställningen sker senareän 10 dagar innan kursen startar.

Avlysning:

Shipley Sweden förbehåller sig rätten att avlysa en kurs. I detta fall returneras betalningen för kursen och om möjligt erbjuds ett alternativt datum. Meddelande om ett alternativt datum för kursen kommer att presenteras för de anmälda så snart det är möjligt.

Avslutning:

När kursen avslutas mottar deltagarna ett kursbevis och en utvärdering, som deltagarna ombeds ifylla. Denna används för att kvalitetssäkra utbildningen och instruktören.


Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt