Vinnande Executive Summaries

Sammanfattningen, Executive Summary, är en avgörande faktor i ditt anbud. Kunden ska utifrån ett par få välskrivna sidor förstå varför just din verksamhet ska väljas.

Lösningen

Du förbättrar företagets möjligheter att vinna anbud genom att skriva konsekventa, kundfokuserade sammanfattningar som:

  • Tydligt kommunicerar ditt budskap till kunden
  • Reducerar dina kostnader i anbudsprocessen
  • Ger tydlig vägledning igenom anbudsarbetet

Läs hela kursbeskrivelsen i PDF-format.

Start datum: 11 nov 2017
Kursnr.: ES 0314
Pris: SEK 6 400,-
Plats: Stockholm
Språk: SE

AnmälanAnmälan till Executive Summaries

Fyll i formulären om du önskar att delta i utbildningen.

Omedelbart efter mottagandet av anmälan bekräftar vi att det finns plats på den gällande kursen och att vi har mottagit din reservation. Därefter skickar vi en faktura. Snabb anmälan rekommenderas, då deltagarantaletär begränsat. Den slutliga platsbokningen görs när betalningen är mottagen. Villkor gällande avbeställning m.m. beskrivs nedan.

Cirka två veckor innan utbildningen börjar mottar alla deltagarna en informationsmail med alla praktiska upplysningar, t.ex. om det krävs förberedelse m.m

Pris:

Priset för att delta i Shipley Swedens kurser framgårav de enskilda kursbeskrivningarna. I priset ingår kursmaterial och ett av Shipleys populära uppslagsverk samt förtäring såsom förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe.

Rabatt:

Kursavgiften för maximalt två medarbetare bliråterbetald om ert företag inom 6 månader genomfören företagsspecifik utbildning ("stängd" kurs). Vid anmälan av 3 eller flera från samma verksamhet ges 15% rabatt..

Övernattning:

Övernattning är inte inkluderat i priset, men på de flesta kursområden har vi ett avtal om möjlighet till övernattning under gynnsamma villkor. Kontakta kursområdet direkt om du önskar övernatta och refereratill Shipley Swedens workshop.

Avbeställning:

Det kostar ingenting att avbeställa eller flytta anmälantill ett senare utbildningsdatum om det sker senast 20arbetsdagar före kursstart. Vid senare avbeställning (20-11 arbetsdagar före kursstart) är det en avgift på 50 %av priset, dock 100 % om avbeställningen sker senareän 10 dagar innan kursen startar.

Avlysning:

Shipley Sweden förbehåller sig rätten att avlysa en kurs. I detta fall returneras betalningen för kursen och om möjligt erbjuds ett alternativt datum. Meddelande om ett alternativt datum för kursen kommer att presenteras för de anmälda så snart det är möjligt.

Avslutning:

När kursen avslutas mottar deltagarna ett kursbevis och en utvärdering, som deltagarna ombeds ifylla. Denna används för att kvalitetssäkra utbildningen och instruktören.

Är dina sammanfattningar skrivna så att kunden förstår att din lösning möter hans/hennes krav?

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt