Kurskalender

Du kan lära dig att skriva vinnande anbud

Shipleys utbildningar är baserade på mer än 40 års erfarenhet med rådgivning omkring anbudsgivning. Shipley Nordic med dottersällskapen Shipley Sweden och Shipley Denmark har exixsterat i 10 år och är idag det förande bolaget i Nordeuropa när det gäller att assistera andra verksamheter med Business Development (marknadsstrategi, sälj- och anbudsarbete). På den här sidan kan du se vår kurskalender på öppna utbildningar.

Gemensamt för alla våra utbildningar är att de innehåller metoder kopplat till ett träningsmoment och att instruktörererna som dagligt arbetar med anbudsgivning delar med sig av intressanta praktikfall.

Under workshops kan du läsa om alla de utbildningar vi erbjuder i Norden. Önskar ni en skräddarsydd utbildning för ert företag eller en av de redan färdiga kurserna som en "inhouse" kurs, kontakta oss för en offert.

Alla våra utbildningar kan undervisas på svenska, danska och engelska.

DatumUtbildningKursnummer  PrisSpråk
20181002 - 20181003Vinnande anbudsskrivning (VA 0218)VA 0218SEK 19 200,- SvenskaAnmäl