Shipley Nordic

Shipley Nordic ApS etablerades i 2002 av Søren Lam och Michael Steffens med licens på Shipleys metoder.

Shipley Nordic var från början det enda företaget i Danmark som hade rådgivning om anbudsgivning som enskilt affärsområde. 2009 hade verksamheten vuxit till ca 10 medarbetare, varav fyra (utöver företagets ägare) var fulltidsanställda och Shipley utbildade konsulter och instruktörer.

Samma år uppstod det oenigheter om den strategiska utvecklingen för företaget och de två ägarna valde att gå var sin väg. Michael Steffens etablerade Shipley BDS och Søren Lam fortsatte Shipley Nordic tillsammans med de fyra utbildade konsulterna.

Shipley Nordic och dottersällskaptet Shipley Denmark har idag kvar alla sina ursprungliga medarbetare samt att nya har tillkommit. Dessutom har man etablerat sig i Sverige, där man har utbildat sju anbudserfarna medarbetare i Shipleys metoder samt anställt två säljare. Arbetet leds från Stockholm av Frida Dunger Johnsson.

Shipley Nordic har också flera aktiviteter i Norge där man har planer om att etablera sig inom kort.

I de anbud Shipley aktivt deltagit i tillsammans med sina kunder har man haft en genomsnittlig win-rate på över 80%. Vi kan därför stolt säga att ett samarbete med oss ger mätbara och bestående resultat.

Soren L beskåret portræt
Søren Lam
Stiftare av Shipley Nordic 2002

 

staff_1

Frida Dunger Johnsson
VD  Shipley Sweden

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt