Klienter

Shipley Sweden arbetar med olika företag i alla branscher som gör affärer via privata eller offentliga upphandlingar. Vår kunskap och erfarenhet är inte branschspecifik - den förlitar vi oss på att våra klienter har. Vi är istället specialister på anbudsarbete -  hur man skriver ett anbud som får högsta poäng i utvärderingen!


Vilka klienter är vi till för?
Framför allt företag inom B2B, företag som gör affärer med andra företag eller organisationer. Andra klienter är verksamheter som skriver ansökningar för utförande, t ex inom vården eller utbildningar.

 

Vision
Att vara samarbetspartnern som företagen föredrar att arbeta med. Vi är verksamma i branscher där upphandling och anbudsgivning är en betydande del av klienternas omsättning.


Mission

Att hjälpa företag med Affärsutveckling / Business Development, så att våra klienters omsättning och lönsamhet ökar genom bättre:

  • positionering
  • anbudsstrategier / Capture
  • anbudsplanering & styrning
  • anbudsgivning.


Shipley Swedens tjänster
Oavsett vem klienten är, eller var företagen befinner sig i anbudsprocessen kan vi hjälpa till att höja kvaliteten på anbudsarbetet. Det kan t ex handla om att vi:

  • ger hjälp till självhjälp i form av utbildning och rådgivning på olika nivåer
  • stöttar i anbudsarbetet med verktyg och metoder som leder till förbättring
  • fungerar som bollplank och problemlösare för företagets anbudsteam
  • utgör en del av anbudsteamet, som projektledare eller skribent

Vi levererar skalbara lösningar för små som stora företag, baserat på företagens behov. Och, självklart arbetar vi endast med en klient för varje upphandling!

skakbrikker.gif

Vinn flera anbud
Öka dina chanser för att vinna spelet om de offentliga inköpskronorna. Shipley Swedens välutvecklade metoder ger en hög ROI (Return On Investment) i kraft av flera vunna kontrakt och lägre anbudskostnader.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt