Shipley Nordic

Shipley Nordic ApS etablerades i 2002 av Søren Lam med licens på Shipleys metoder.

Shipley Nordic var från början det enda företaget i Danmark som hade rådgivning i anbudsgivning som enskilt affärsområde. 2009 hade verksamheten vuxit till ca 10 medarbetare, varav fyra (utöver företagets ägare) var heltidsanställda och Shipley-utbildade frilanskonsulter.

Shipley Nordic och dotterbolaget Shipley Denmark har fortfarande kvar alla sina ursprungliga medarbetare och nya har narturligtvis tillkommit. Dessutom har företaget etablerat sig i Sverige och Estland. Arbete i Norge och Finland utgår från något av dotterbolagetn.

Shipley Nordic leds idag av familjen Lam, baserad i Danmark.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt