Utveckling av en skräddarsydd anbudsprocess

Processrådgivning förbereder din anbudsorganisation till att vinna flera anbud med lägre kostnader. Marknadsledande verksamheter använder sig av effektiva Business Development processer, som ger möjlighet för att erövra nya kund- och marknadsandelar mera räntabelt än konkurrenterna.

Alla verksamheter - också din - kan uppnå bättre resultat genom att effektivisera anbudsgivningsprocessen. Shipley Swedens konsulter hjälper dig att utveckla en effektiv anbudsorganisation eller effektivisera arbetsrutinerna för ett redan existerande anbudsteam.

Med mer än 40 års erfarenhet och expertis med fokus på anbudsgivning har Shipley utvecklat en väl beprövad verktygslåda, som kan hjälpa dig förbättra ditt anbudsarbete. Vi lägger vikt på att vår rådgivning är hjälp till självhjälp. Därför består konsulttjänsten av en kombination av rådgivning och anpassad träning i användningen av beprövade metoder som konkreta analys- och planeringsverktyg.

Målsättningen är att uppnå en balans mellan de kort- och långsiktiga förbättringstilltag som passar din verksamhets prioriteringar. Önskar du att höra mera om hur du kan effektivisera dina sälj- och anbudsgivningsprocesser, kontakta oss på  010 - 3300 008.

Vinn flera anbud

Öka dina vinstchanser och sänk dina anbudskostnader

Öka dina chanser att vinna upphandlingar och uppnå en hög avkastning på investeringen (ROI) genom Shipleys internationellt beprövade metoder för ökad försäljning och förbättrade anbudsgivningsprocesser. Dessa vill dels öka företagets vinstchanser och minska den totala kostnaden för budgivningen.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt