Utvärdera era anbud med en Bid Bench

Funderar du över varför ni inte har vunnit på era anbud? Är det svårt att sätta fingret på vad ni behöver göra bättre? Vad är bra och vad behöver lyftas ett snäpp till?  Med en Bid Bench analys får du svaret!

Varför vinner/förlorar vi?
Du når dina uppsatta försäljningsmål till det offentliga genom att vinna anbud. Det gäller oavsett om din uppgift är att öka företagets försäljning eller behålla den befintliga kundportföljen. Är dina anbud skrivna så att företagets lösningar är att föredra framför konkurrenternas? Vet du varför ni vinner eller förlorar anbud? Eller, varför inte?

Ibland kan det vara svårt att veta varför ett anbud vinner och en annan gång inte. Det är heller inte ovanligt att man inte lyckas få en nöjaktig förklaring från kunden, när de har gjort sitt val. Att själv utvärdera sitt företags anbud är alltid bra, men knappast objektivt. Dessutom upplever många företag att en "självutvärdering" kan vara svårt att genomföra när anbudet lämnats in eller när kontraktet har skrivits. Antingen ska företaget arbeta vidare med nya anbud eller så är företaget i full gång med planeringen av leveransen.


Opartisk utvärdering av anbud
Låt Shipley Sweden ta temperaturen på kvaliteten av ditt företags anbud! Shipley analyserar ett eller flera färdiga och inlämnade anbud i en modell som bygger på marknadens Best Practise. Vi utför en "Bid Bench" där vi utvärderar ett anbud på 32 kriterier innanför följande huvudområden:

  • Samstämmighet mellan anbud och förfrågningsmaterial
  • Uppfyllande av kundens konkreta behov
  • Kundanpassat
  • Konkurrenskraftighet i anbudet
  • Tydlighet och användarvänlighet
  • Visuellt och åtkomligt
  • Anbudets struktur (dokumentdesign och layout)

Anbuden utvärderas inom och mellan olika delar för att se om det finns konsekvens och "hänger ihop".


Avslutande rapport
Med rapporten i handen kan förbättringar genomföras redan i ditt nästa anbud. Vid ett avrapporteringsmöte presenteras resultaten samt rekommenderade åtgärder. Vår rapport innehåller resultat och analyser som visar hur anbudet bedömts på en skala från 0 till 10, samt rekommendationer till eventuella förbättringar.

Baserat på denna rapport kan du genast genomföra förbättringar i ditt nästa anbud - och alla inblandade kommer att förstå vad som ska göras och hur. På så sätt vinner ni fler anbud och organisationen förbättrar sitt arbete.

Vill du komma igång med en analys, kontakta oss på 010 - 3300 008!

Spindeldiagram Bid Bench

Utvärdering av anbuden
Shipley Swedens Bid Bench kan användas för att bedöma kvaliteten på dina anbud. Det är ett effektivt verktyg för att upptäcka styrkor och svagheter i dina anbud. Detta gör det möjligt att förbättra dina anbud exakt inom de områden du behöver!


Alla anbud kan förbättras!
Bid Bench ger dig svaret på hur din verksamhets anbud kan förbättras.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt