Öka dina vinstchanser med en vinnande sälj- och anbudsstrategi

Det är viktigt att komma tidigt in i sälj- och anbudsprocessen, för att kunna påverka kunderna i den riktning som passar er lösning. Shipley arbetar med "capture" - hur man intar en vinnande positionering och blir kundens förstahandsval.

Med andra ord innebär "capture" att kunna identifiera, formulera och implementera vinnarstrategier designade för att användas i en specifik affärsmöjlighet.

Som Capture Managers faciliterar vi workshops för anbudsteamet (vi berättar vilka kompetenser vi vill ha med och ni sätter ihop gruppen). Vi hjälper er att lägga en säljstrategi och översätter den till en rad aktiviteter som utvecklas till en anbudsstrategi.

En capture-session hålls oftast av två konsulter:

  • en som faciliterar och har ansvaret för en vinnande strategi samt ser till att deltagarna får en förståelse för Shipleys metoder och verktyg, och
  • en som skriver ner och dokumenterar resultatet i en capture plan

Under sessionen analyserar vi och identifierar den specifika kundens mål och går djupare ner i kundens utmaningar/problemställning än de specifika krav, som kommer att framgå av förfrågningsunderlaget.

Om ni önskar att arbeta proaktivt med era kunder och påverka - så att förfrågningsunderlaget passar er lösning - så är capturearbete något för er! En väl genomförd capture-workshop och analys ökar företagets möjligheter att vinna kontraktet.

Effektive salgs- og tilbudsprocesser.gif

Capture - den röda tråden

En capture-plan är en sälj- och anbudsstrategi utvecklad för att vinna en specifik affärsmöjlighet. En capture-workshop är första steget i anbudsarbetet, som leder till ett vinnande anbud. Med avstamp i konkurrens- och marknadssituationen arbetar vi fram en vinnande strategi - den röda tråden - som genomsyrar anbudet. Det strategiska budskapet bygger på era styrkor och förutsättningar som vinnande anbudsgivare.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt