Business Process Outsourcing, BPO

Att lämna anbud i offentliga upphandlingar är något som många, även större företag, upplever som komplicerat. Lösningen är ett BPO-avtal där ni lämnar över anbudsskrivandet till anbudsspecialister samtidigt som företagets anställda fokuserar på det som de är bäst till.

Med ett BPO-avtal med Shipley slipper ni anställa en person, på hel- eller deltid för att sköta anbudsskrivandet. Vi har 8 konsulter i Sverige och 14 i Danmark (ca 1000 internationellt) och vi anpassar våra resurser efter era behov.

Dessutom kan ni dra nytta av Shipleys internationella systerbolag med lokal expertis och kännedom vid en eventuell expansion. Vi hjälper er om ni vill expandera internationellt genom att vinna internationella anbud skrivna på lokala språk.

 

PeopleGlobe

Fler vunna kontrakt genom BPO avtal

Vi har erfarenhet från BPO-avtal (Business Process Outsourcing) som visar att det blir både billigare och mer framgångsrikt att använda Shipleys konsulter som anbudsexperter än att anställa en person för att sköta detta internt.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt