Business Process Outsourcing, BPO

Att lämna anbud i offentliga upphandlingar är något som många, även större företag, upplever som komplicerat. Lösningen är ett BPO-avtal där ni lämnar över anbudsskrivandet till anbudsspecialister samtidigt som företagets anställda fokuserar på det som de är bäst till.

Med ett BPO-avtal med Shipley slipper ni anställa en person, på hel- eller deltid för att sköta anbudsskrivandet. Vi är 7 konsulter i Sverige och 14 i Danmark (ca 800 internationellt) och vi anpassar våra resurser efter era behov.

Dessutom får ni nytta av Shipleys globala systerbolag med lokal expertis och kunskap om ni vill expandera internationellt genom anbud skrivna på lokala språk.

Vinn fler kontrakt genom BPO avtal

Vi har erfarenhet från BPO-avtal (Business Process Outsourcing) som visar att det blir både billigare och mer framgångsrikt att använda Shipleys konsulter som anbudsexperter, än att anställa en person för att sköta det internt.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt