Anbudssupport - ta hjälp till att vinna fler kontrakt

Önskar du hjälp med ditt anbudsarbete? Av Shipley Sweden kan du få rådgivning och support till det praktiska genomförandet vid specifik affärsmöjlighet.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet med att hjälpa företag att vinna mer affärer. Därför ökar dina vinstchanser när du använder Shipley Swedens konsulter till dina anbud.

Du kan optimera ditt arbete med anbud genom att låta Shipley Sweden överta just de delar av anbudsarbetet som utgör de största utmaningarna i ditt företag.

Vår kompetens täcker hela försäljnings- och anbudsprocessen. Du kan således få hjälp till:

  • Utveckling av marknadsstrategier
  • Utvärdering och val av kundportföljer
  • Positionering av ditt företag för att vinna de utvalda upphandlingarna
  • Förberedelse av anbudsstrategier
  • Planering av anbudsarbetet
  • Anbudsskrivning
  • Förberedelse och slutförande av anbudspresentationer
  • Kontraktsförhandlingar
  • Ledning och styrning av sälj- och anbudsprocessen

Ni bestämmer själva om Shipley Sweden ska vara osynliga för dina kunder eller synliga framme i frontlinjen. Shipley Swedens kompetenser omfattar både kommersiella upphandlingar och EU upphandlingar, och våra konsulter har många års erfarenhet av båda typerna av upphandlingar och de varianter som finns, häribland projekttävlingar.

Historiskt sett har Shipley vunnit 82 % av de anbud som vi deltagit i på ett globalt plan samt 95 % av företagsvolymen som vi hjälpt med att lämna anbud på.


Öka dina vinstchanser genom att använda Shipley Swedens erfarna konsulter till dina anbud. Kontakta oss idag för att boka ett förutsättningslöst möte.

Skräddarsydd support

Behöver du resurser till ditt anbudsteam? Shipley Sweden erbjuder tjänster som: Bid-Manager, Capture Manager, Anbudskoordinator, Anbudsskribent, och Kvalitetsgranskare.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt