Konsulttjänster för vinnande anbud

Effektiv anbudsgivning handlar om att fokusera på att vinna fler upphandlingar samtidigt som kostnaden för anbudsgivningen hålls nere. Shipley Sweden kan hjälpa dig till bestående förbättringar på båda områdena.

För att ditt företag ska uppnå förbättringar av anbudsarbetet är det viktigt att fokusera på rätt saker. Shipley Swedens erfarna konsulter arbetar med beprövade metoder som, t ex Bid / No-bid metodiken där vi utvecklar våra klienters förmåga att välja rätt upphandlingar. Vi utvecklar tillsammans med våra klienter en vinnande anbudsstrategi, en röd tråd som genomsyrar hela anbudet. Genom konkurrentanalyser och marknadsinformation förstärker vi vår klients styrkor och konkurrentfördelar i anbudet. Parallellt med anbudsarbetet arbetar vi även med våra klienters anbudsprocess så att den blir resurseffektiv och framgångsrik.


Shipley Swedens kompetenser
Du kan få hjälp i anbudsgivningens alla faser oavsett om det gäller:

  • Utveckla strategiska budskap och vinnande argumentation
  • Rådgivning och support i det praktiska arbetet med anbudsskrivning
  • Utbildning av anställda som deltar i anbudsgivningen
  • Anbudsprocessutveckling för framgångsrika anbudsteam. Ökar anbudsteamets effektivitet, eller får igång en ny anbudsorganisation

Du väljer själv vilken hjälp och när du behöver den! 
Vi tillhandahåller verktyg och vedertagna metoder under hela anbudsprocessen.

skakbrikker.gif

Vinn flera kontrakt
Öka dina chanser att vinna spelet om de offentliga upphandlingskronorna med hjälp av Shipley Swedens erfarna konsulter.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt