Vi gör det VI är bäst på !

Outsourcing av anbudsgivning

it feels like this.jpg

Att skriva anbud som vinner är ett arbete som bäst utförs av någon med rätt kompetens och helst har det som sin huvudsakliga uppgift. Företag som inte har (tillräckligt) professionella anbudsmedarbetare tillgängligt väljer att outsourca anbudsarbetet till experter, som vet hur ett vinnande anbud ska utarbetas.

Hos Shipley upplever vi att fler och fler företag ber oss om att skriva deras anbud, helt eller delvis. Det är av största vikt att vinna, men de har inte resurserna att göra arbetet själv.

Förfrågningar kommer från företag i alla storlekar, från de ganska små och till de mycket stora. Oavsett företagets storlek kan det handla om upphandlingar som är så viktiga för företaget att vinna, att det kan betyda nedskärningar om de inte vinner.

Eftersom Shipley's "win-rate" är över 80 % när vi har varit med i uppdraget från början, väljer många företag att göra vårt samarbete permanent utifrån tanken "vi håller oss till det som vi är bäst på och överlåter anbudsgivningen till er, eftersom ni har kompetenserna för att utarbeta vinnande anbud".

I takt med att Shipley utarbetar fler och fler vinnande anbud för samma företag, bygger vi upp en kunskap om det aktuella företaget och dess tjänster/produkter som gör att vi blir närmast självgående när anbuden ska utarbetas. Detta avspeglas då också i en minimering av kostnader som är kopplade till att låta Shipley utarbeta de vinnande anbuden.

Det kan alltså finnas flera bra skäl till att outsourca företagets anbudsverksamhet:

  • Brist på tillräcklig intern kompetens
  • Varierande resursbehov för anbudsarbetet över tid (vilket gör det oekonomiskt för företaget att låsa upp interna resurser)
  • Osäkerhet eller brist på resurser vid etablering på en ny marknad; eller behov av att minimera de fasta kostnaderna bundna med anbudsarbetet

Oavsett vad ditt företag har för skäl för outsourcing, så säkrar användandet av Shipley till anbuden att de lever upp till dokumenterad "best practice". Det ger dig både en hög "win-rate" och lägre kostnader för anbudsarbetet.

Kontakta oss om du önskar diskutera möjligheterna för outsourcing av ditt företags anbudsarbete. Telefon: 010 - 3300 008

Skräddarsydd anbudssupport

Sales cycle
Shipley Sweden kan supporta dig i alla anbudsgivningens faser - från försäljningsmöjligheter, till inlämning!

Vi hjälper dig att utvärdera affärspotentialen i upphandlingen, Capture - planerar sälj- och anbudsstrategin, anbudsplanering och anbudsskrivning. Vi anpassar till dina behov och skräddarsyr en lösning.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt