Lilla Blomsterhörnan vinner upphandling från Karolinska Institutet

...ockå mindre företag vinner upphandlingar med hjälp av Shipley.

Många som hör talas om Shipley för första gången tror att vi bara hjälper större klienter att vinna stora och komplexa upphandlingar. Det är visserligen sant att vi arbetar med, eller har arbetat med, 43 av de 50 största företagen i världen, men vi hjälper också mindre företag att vinna strategiskt viktiga upphandlingar. Ett exempel är Rim's Blommor eller Lilla Blomsterhörnan som vi hjälpte att vinna en avgörande upphandling.

 

Lilla Blomsterhörnan vinner sin första upphandnling

Karolinska Institutet (KI) som är ett av världens ledande medicinska universitet, tecknar ramavtal för blommor med Lilla Blomsterhörnan.

Förfrågningsunderlaget var ovanligt komplext i förhållande till storleken på kontraktet. Lilla Blomsterhörnan kontaktade Shipley, eftersom de aldrig hade lämnat ett anbud förut och var osäkra på processen. Sedan tidigare har de dock levererat blommor till KI, som står för 35 % av företagets omsättning. Det var därför väldigt viktigt för Lilla Blomsterhörnan att få behålla intäkterna från KI.

Shipley tog ett helhetsansvar för att anbudet blev inlämnat enligt alla föreskrifter och med högsta kvalitet. Glädjande nog kan vi konstatera att Lilla Blomsterhörnan vann avtalet med KI och dessutom fick ett positivt första intryck av offentlig upphandling. Shipley har åtagit sig att hålla ögonen öppna efter fler blomsterupphandlingar som kan passa företaget.

"Vi har genom Shipleys kompetens och erfarenhet kunnat förmedla vårt erbjudande på ett mycket professionellt sätt, utan dem hade vi aldrig vunnit!" - Rim Ablahad

Julblomma

Lilla Blomsterhörnan
"Vi har genom Shipleys kompetens och erfarenhet kunnat förmedla vårt erbjudande på ett mycket professionellt sätt, utan dem hade vi aldrig vunnit!" - Rim Ablahad

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt