Shipley Sweden ingår strategisk allians med DoubleCheck

Med vår allians blir vi en starkare partner till företag som vill vinna fler offentliga affärer! Kontakta oss på info@shipleynordic.com eller via 010-3300 008 för att veta mera!


Shipley Sweden fokuserar på tre affärsområden:

1. Vi erbjuder anbudssupport vid specifika upphandlingar.

2. Vi utbildar företag i anbudsgivning.

3. Vi arbetar med utveckling av anbudsprocesser (business development).

Business Development Consultant
Medarbetarprofil
Business Development Consultant
Lars har mer än 25 års erfarenhet med företagsledning och har under dessa år hjälpt internationella, statliga och privata företag att vinna och utveckla mer affärer.

Läs Shipleys artikelserie på LinkedIn

Gå med i gruppen #offentligaaffärer för tips om hur du skriver vinnande anbud!

Kurskalender

1 okt 2019 - 2 okt 2019

Vinnande anbudsskrivning (VA 0419)

19 nov 2019 - 20 nov 2019

Vinnande Sälj & Anbudsstrategi - Capture Planning (SAS 0619)

23 okt 2019

Vinnande Executive Summaries (ES 0519)

Företag väljer Shipley för direkta, skräddarsydda utbildningar för att uppdatera ny personal eller för att bygga upp en långsiktig och hållbar kapacitet. Vårt heltäckande utbud av utbildningar erbjuder våra klienter möjligheten att gå en öppen utbildning eller att vi skräddarsyr en företagsspecifik utbildning på plats.

Alla Shipleys utbildningar innehåller praktiska moment som bygger på Shipleys internationella utbildningsteorier. Deltagare erhåller verktyg och modeller som är ett direkt stöd i anbudsarbetet.

Se alla våra utbildningar här