Shipley är huvudsponsor till APMP Bid & Proposal Conference, 5 - 6 mars 2020 i Amsterdam

Shipleys representeras av fler lokalkontor från hela världen. Kom och träffa oss där!


Shipley Sweden fokuserar på tre affärsområden:

1. Vi erbjuder anbudssupport vid specifika upphandlingar.

2. Vi utbildar företag i anbudsgivning.

3. Vi arbetar med utveckling av anbudsprocesser (business development).

VD
Medarbetarprofil
VD
VD för Shipley Sweden AB. Mångårig erfarenhet av marknadsanalyser, försäljning och marknadsföring i Sverige och internationellt. Arbetar med strategiska frågor, anbudsgivning, konsult-rådgivning och utbildning.

Läs Shipleys artikelserie på LinkedIn

Gå med i gruppen #offentligaaffärer för tips om hur du skriver vinnande anbud!

Kurskalender

24 03 2020 - 25 03 2020

Vinnande anbudsskrivning (VA 0120)

12 05 2020 - 13 05 2020

Vinnande Sälj & Anbudsstrategi - Capture Planning (SAS 0320)

21 04 2020

Kundfokus och kundnytta i anbudet (ES 0220)

15 09 2020 - 16 09 2020

Vinnande anbudsskrivning (VA 0420)

13 10 2020

Kundfokus och kundnytta i anbudet (ES 0520)

10 11 2020 - 11 11 2020

Vinnande Sälj & Anbudsstrategi - Capture Planning (SAS 0620)

Företag väljer Shipley för direkta, skräddarsydda utbildningar för att uppdatera ny personal eller för att bygga upp en långsiktig och hållbar kapacitet. Vårt heltäckande utbud av utbildningar erbjuder våra klienter möjligheten att gå en öppen utbildning eller att vi skräddarsyr en företagsspecifik utbildning på plats.

Alla Shipleys utbildningar innehåller praktiska moment som bygger på Shipleys internationella utbildningsteorier. Deltagare erhåller verktyg och modeller som är ett direkt stöd i anbudsarbetet.

Se alla våra utbildningar här