Vårens utbildningar flyttar till hösten 2020

Med hänsyn till Corona-viruset och COVID-19 flyttar vi alla våra utbildningar till höstens datum.


Vi fokuserar på tre områden:

1. Vi erbjuder anbudssupport vid specifika upphandlingar - extra "händer och fötter" som ser till att anbudet får högsta möjliga poäng i en kvalitetsutvärdering.

2. Vi utbildar företag i hur man skriver vinnande anbud - genom öppna eller företagsspecifika utbildningar.

3. Vi arbetar med utveckling av anbudsprocesser (business development) - så våra klienter för största nytta genom att använda Shipleys metoder och verktyg igen och igen.

VD
Medarbetarprofil
VD
VD för Shipley Sweden AB. Mångårig erfarenhet av marknadsanalyser, försäljning och marknadsföring i Sverige och internationellt. Arbetar med strategiska frågor, anbudsgivning, konsult-rådgivning och utbildning.

Film från Shipleys globala säljmöte 2020. Det här brinner vi för, länk.

Gå med i gruppen #offentligaaffärer på Linkedin för tips om hur du skriver vinnande anbud!

Kurskalender

22 09 2020 - 23 09 2020

Vinnande anbudsskrivning (VA 0420)

13 10 2020

Kundfokus och kundnytta i anbudet (ES 0520)

10 11 2020 - 11 11 2020

Vinnande Sälj & Anbudsstrategi - Capture Planning (SAS 0620)

Företag väljer Shipley för direkta, skräddarsydda utbildningar för att uppdatera ny personal eller för att bygga upp en långsiktig och hållbar kapacitet. Vårt heltäckande utbud av utbildningar erbjuder våra klienter möjligheten att gå en öppen utbildning eller att vi skräddarsyr en företagsspecifik utbildning på plats.

Alla Shipleys utbildningar innehåller praktiska moment som bygger på Shipleys internationella utbildningsteorier. Deltagare erhåller verktyg och modeller som är ett direkt stöd i anbudsarbetet.

Se alla våra utbildningar här