Bistand til SKI-tilbud

SKI har nu sat de første to nye forpligtende rammeaftaler i udbud. Ifølge SKI har 63 kommuner tilsluttet sig de to første forpligtende aftaler på kopi- og printområdet. De 63 kommuner dækker ca. ca. 67 % af det samlede befolkningsunderlag. Den forventede omsætning på aftalen er imidlertid kun lidt under halvdelen - 515 mio. kr. imod 1,1 mia. kr. på den tidligere aftale.

Det mindre beløb skyldes formentlig, at den nye SKI-aftale kun dækker kommuner og ikke længere statslige myndigheder, institutioner og virksomheder. Som leverandør betyder denne udvikling, at du er nødt til at være aktiv på tre fronter, hvis du vil have succes som leverandør til det offentlige. De tre fronter er SKI, Statens Indkøb og kommuner, der udbyder selvstændigt eller via fælleskommunale indkøbssamarbejder. Alle aftalerne vil være mere forpligtende end tidligere og de vil være mere specifikke for så vidt angår de produkter eller ydelser, de dækker.


Det betyder for dig som leverandør følgende

Den med aftalen forbundne omsætning er mere sikker end tidligere, om end du stadig på de aftaler, hvor der er flere virksomheder på aftalen skal igennem mini-udbud. Men her er der færre konkurrenter.

  • Det bliver sværere at komme på aftalerne, fordi der kommer færre leverandører på hver aftale.
  • Priskonkurrencen bliver hårdere, men for vinderne venter der så til gengæld en større omsætning.

For de leverandører der ikke kommer på enten Statens Indkøbs eller SKIs aftaler er der i bedste fald kun 20-25 % af det offentlige marked tilgængeligt på det givne produktområde, så længe vi taler ydelser eller produkter, hvor de offentlige indkøbere er vant til at bruge rammeaftaler fra SKI eller Statens Indkøb. Kommer din virksomhed ikke på disse aftaler betyder udviklingen altså drastisk reducerede salgsmuligheder og højere salgsomkostninger.

En måde at sikre sig de bedste chancer, for at dette ikke sker, er at søge bistand til tilbudsgivningen. Shipley Denmark har stor succes med at bistå virksomheder med at komme på SKIs og Statens rammeaftaler. Vil du gerne høre mere herom så kontakt os på mail eller telefon 45 94 40 40

Bistand til tilbud på rammeaftaler

skakbrikker.gif

På nedenstående links kan du læse mere om de rammeaftaler Shipley kan bistå dig med at komme på:

Statens indkøb.

Regionernes udbud.

Kommunale indkøbssamarbejder.

CONTACT US

We will get back to you as quickly as possible.