Bid Bench

Uanset, om din opgave er at øge din virksomheds omsætning eller fastholde den eksisterende kundeportefølje, så når du kun dine mål, såfremt dine tilbud vinder.

Er dine tilbud skrevet på en sådan måde, at din virksomheds løsninger bliver foretrukket før konkurrenternes?


Ved du hvorfor? Eller hvorfor ikke?

Til tider kan det være svært at vide, hvorfor et tilbud vinder, og et andet ikke gør. Det er heller ikke altid, at det lykkes at få en fyldestgørende tilbagemelding fra kunden, når denne først har truffet sit valg.

Evaluering af egne tilbud er altid nyttig, men næppe objektiv. Herudover oplever mange virksomheder, at "egen evaluering" kan være svær at gennemføre, når tilbuddet er sendt eller kundens beslutning foreligger: enten skal virksomheden videre til nye tilbud eller virksomheden skal i gang med planlægning af levering.
Uvildig benchmark af tilbud

Lad Shipley Denmark tage temperaturen på kvaliteten af din virksomheds tilbud !

Shipley Denmark analyserer et allerede udarbejdet tilbud op imod de benchmarks, der kendetegner de mest konkurrencedygtige tilbud.

Vi gennemfører en sådan "Bid Bench", hvor vi vurderer et tilbud på 32 kriterier inden for følgende hovedområder:

  • Overensstemmelse mellem tilbuddet og udbudsmaterialet
  • Opfyldelse af kundens konkrete behov og kundeorientering
  • Overbevisende præsentation af løsning
  • Konkurrencedygtighed
  • Korrekt og klart sprog
  • Effektiv brug af grafik
  • Tilbuddets opbygning (dokumentdesign og sidelayout)

Tilbuddene bliver evalueret indenfor og på tværs af sektioner for at se om der er konsistens i de afgivne budskaber.
Afsluttende rapport

Med rapporten i hånden kan forbedringer gennemføres allerede i dit næste tilbud.

På et efterfølgende møde præsenteres en fyldestgørende rapport indeholdende vores konklusioner og analyser, der viser, hvordan tilbuddet vurderes på en skala fra 0 til 10, samt vores anbefalinger til evt. forbedringstiltag.

Med afsæt i denne rapport vil din virksomhed straks kunne gennemføre forbedringer i dit næste tilbud - og alle involverede vil kende sammenhæng og behov. Ligger tilbuddets kvalitet i intervallet 0-5, er der store og hurtige gevinster at hente ved at følge vores anbefalinger og stramme op på tilbudskvaliteten, så der kan vindes flere licitationer og udbud - med mersalg til følge.

Evaluering af tilbudskavlitet

Evaluering af tilbudskavlitet.gif

Shipley Denmarks Bid Bench kan bruges til at vurdere kvaliteten af dine tilbud. Det er et effektivt redskab til at afdække svage og stærke sider ved dine tilbud. Det gør det muligt at sætte ind med at forbedre dine tilbud præcis de steder, hvor du får mest ud af at sætte kræfterne ind.

CONTACT US

We will get back to you as quickly as possible.