Bid Bench

Oftest har man ikke en klar vurdering af organisationens potentiale til at
vinde forretning i konkurrence med andre dygtige virksomheder. Kvaliteten
af tilbud lader sig kun vanskeligt måle, og de fleste virksomheder vurderer
derfor udelukkende på om man vinder eller taber tilbud. Med en
gennemsnitlig win rate på 25 % vil de fleste virksomheder for de fleste
virksomheder ikke afsløre de forbedringsmuligheder og problemområder.


Løsningen:

Via en grundig benchmark analyse af Jeres tilbud op mod best practice ved
hjælp af Shipleys værktøj Bid Bench™ kan der laves en reel evaluering af
tilbudskvaliteten.

Shipley Denmark analyserer tilbud ud fra en sammenligning mod best
practice, som den er defineret i Shipleys Proposal Guide. Tilbuddene bliver
vurderet på 33 kriterier indenfor 7 primære kategorier:

  • Konditionsmæssigt (overensstemmelse med krav)
  • Besvarelse af kundens behov (kundefokus)
  • Strategisk fokus (hvorfor os)
  • Konkurrence fokus (hvorfor ikke konkurrenten)
  • Overskuelighed og læsbarhed
  • Visualisering
  • Dokument Design.

Analysens resultater opsamles i en udførlig rapport med gennemgang af de bedste og værste elementer indenfor samtlige områder. Shipley rådgiver på baggrund heraf om, hvilken indsats der kan gøres for at sikre, at efterfølgende tilbud lever op til best practice med deraf følgende forbedrede vinderchancer.

Bid Bench™ kan gennemføres enten som selvstændig rådgivning eller indgå i en større sammenhæng i forbindelse med en grundig analyse af virksomheders salgs- og tilbudsprocesser.

Det er endvidere muligt selv at gennemføre Bid Bench analyser. Shipley har gode erfaringer fra England med at uddanne en række tilbudsspecialister i brugen af Bid Bench, hvorefter tilbudsanalyser har indgået som et fast led i virksomhedernes tilbudsreview, således at de enkelte tilbud vurderes med Er du overbevist om, at din virksomheds tilbud har den rette kvalitet og at I opnår den bedst mulige vinder chance med jeres tilbud?

Bid Bench™ er resultatet af mange tusinde timers erfaring medevaluering af tilbud. Det forsyner ledelsen med et overblik over virksomhedens evne til at skrive vindende tilbud og giver input til forbedrings områder.

Er du overbevist om, at din virksomheds tilbud har den rette kvalitet og at I opnår den bedst mulige vinder chance med jeres tilbud?

Bid Bench™ er resultatet af mange tusinde timers erfaring medevaluering af tilbud. Det forsyner ledelsen med et overblik over virksomhedens evne til at skrive vindende tilbud og giver input til forbedrings områder.

CONTACT US

We will get back to you as quickly as possible.