Tilbudsplanlægning

Tilbudsplanlægning sparer mere tid end det tager!

Det skal nemlig finde sted inden man overhovedet begynder på tilbudsskrivning.

Sideløbende med igangværende Capture planlægning aktiviteter, kan man planlægge og validere sin tilbudsplan, før man begynder at skrive nyt materiale eller skræddersy genbrugsmateriale. Det er i denne fase at man planlægger hvordan tilbudsteamet skal skrive sit tilbud ved udgivelse af et udbud.

For at sikre, at man skriver et kort, sælgende og præcist tilbud, der nøjagtigt modsvarer kundens krav, og som tager udgangspunkt i kundens behov, planlægges tilbuddets detaljerede udformning, før man begynder at skrive.

Tilbudsplanlægning er et løbende samarbejde og sparringsforløb mellem tilbuddets team, relevante ledere samt de tekniske og faglige specialister, der får ansvaret for de enkelte tilbudsafsnit.

Tilbudsplanlægningen er en iterativ proces, hvor der opnås enighed om indholdet af tilbuddet, før man begynder at skrive selve tilbudsteksten. Hver time man bruger på at planlægge tilbuddet inden man skriver, kommer mindst tre gange igen i slutningen af forløbet - der hvor tiden er knap.

Dermed undgår man at bruge uforholdsmæssigt mange kræfter på, at skulle rette i den færdige tilbudstekst for at opnå konsistens i løsning, pris eller budskaber i den sidste kritiske tid lige op til deadline.

Shipley anbefaler i sin Business Development Livecycle (se bogen Business Development Lifecycle Guide af Larry Newman for flere detaljer) op til 31 faser/aktiviteter inden selve tilbudsskrivningen finder sted. Alle disse faser i tilbudsplanægningen har til formål at forberede sig bedst muligt. Blandt disse kan følgende aktiviteter nævnes:

 • Videre indsamling af Business intelligence
 • Tilbudsstrategi opdatering
 • Overvejelser angående potentielle partnere og underleverandører
 • Fremstilling af Tilbuds Management Plan
 • Opdatering af prisstrategi
 • Identificering af tilbudsteamets deltagere og ansvar
 • Udvikling af Proposal Development Worksheets/Storyboards
 • Fremstilling af Responsibility matrix
 • Definition af retningslinier for tilbudsudformning
 • Udkast til Ledelsesresumé
 • Forberedelse og afholdelse af Kick-off møde samt
 • Løbende reviews og valideringer af ovennævnte aktiviteter

Lad Shipley Nordic hjælpe jer med tilbudsplanlægningen

En god tilbudsplanlægning kan være essentiel for opnåelsen af en succes med tilbudsskrivning, så kontakt Shipley Nordic på tlf. 45 94 40 40 eller mail: info@shipleynordic.com for at høre nærmere om mulighederne.

CONTACT US

We will get back to you as quickly as possible.