Forøg dine vinderchancer og sænk dine tilbudsomkostninger

Prækvalifikationsrunderne er startet og ifølge Femern A/S, vil de tage 6-7 måneder at gennemføre. Det er formentlig den længste periode for en prækvalifikation, der nogensinde er set i den tid udbud har været underlagt EU-regelsættet. Det betyder, at I vil møde krav til prækvalifikationsmaterialet af et omfang og en art, vi næppe har set før.

De prækvalificerede vil efterfølgende skulle igennem en konkurrencepræget dialogproces, der vil strække sig over flere runder og som forventes at vare hele 2013. Jeres tilbudsteams vil også i denne proces skulle håndtere en proces og nogle krav, der er usædvanlige i forhold til, hvad de i øvrigt er vant til.

Der er derfor god grund til at overveje professionel bistand til tilbudsgivningen på disse store interessante kontrakter.

Shipley Denmark tilbyder hjælp til jeres tilbudsarbejde på den måde, I ønsker det. Vore konsulenter er i besiddelse af en værktøjskasse bestående af processer, metoder og skabeloner udviklet på basis af over 40 års erfaringer med tilbudsgivning. Dette gør, at vi kan hjælpe jer med at udarbejde et tilbud med høje vinderchancer.

I forbindelse med udbuddet af rådgivningskontrakten bistod Shipley Denmark Rambøll (se næste side) med at vinde rådgivningsopgaven på en tunnelløsning. Det er det team hos Rambøll, som Shipley Denmark hjalp med at vinde, der i dag rådgiver Femern A/S omkring tilrettelæggelsen af de kommende udbud på kontrakter i forbindelse med den valgte sænketunnelløsning.

Dette udbud var i øvrigt også meget usædvanligt i sin kravspecifikation og byggede i høj grad på de tanker Peter Lundhus (Consultant & former Technical Director hos Femern Bælt A/S) har redegjort for.

Vores tilbud

I forbindelse med Femern-forbindelse kan vi tilbyde jeres virksomhed:

  • Bistand af erfarne konsulenter, der har demonstreret forståelse af hvordan Femern A/S tænker som kunde
  • Konsulenter der behersker en metode, der generelt har demonstreret evne til at give højere vinderchancer

Derudover har vi demonstreret evne til at vinde store kontrakter i forbindelse med konkurrencepræget dialog, som er en relativt sjældent anvendt udbudsproces.

Det var vores seniorkonsulent Steen Ehlers, der bistod Rambøll i forbindelse med rådgivningskontakten og hvis I ønsker at vide mere, præsenterer han gerne vore kompetencer og arbejdsmetoder yderligere. Ud fra jeres situation kan han give en vurdering af hvordan Shipley Denmark bedst vil kunne bistå jer.

Bro, tunnel eller ingen af delene

I 2009 blev aftalen om etablering af en fast forbindelse mellem Femern (Tyskland) og Lolland (Danmark) underskrevet af den tyske og danske regering.

I 2009 blev aftalen om etablering af en fast forbindelse mellem Femern (Tyskland) og Lolland (Danmark) underskrevet af den tyske og danske regering.

Denne forbindelse er det for nærværende største bro-tunnelprojekt i Europa. Som en af verdens førende rådgivere på dette felt var det derfor en "must-win"-sag for Rambøll. Rådgivningsopgaven blev udbudt således, at tilbudsgiverne både kunne byde på at blive rådgivere på en broløsning og en tunnelløsning. Det var imidlertid på forhånd fastlagt, at en tilbudsgiver kun kunne vinde en af opgaverne. Rambøll havde besluttet at byde på begge opgaver med to konkurrerende teams (i begge tilfælde var der tale om konsortier med eksterne partnere). Udbuddet var i øvrigt usædvanligt derved, at udbudsgiver havde fastlagt, at tilbuddene kun måtte indeholde metodebeskrivelser, organisation, bemanding og priser. Det var ikke tilladt at præsentere løsninger.

Årsag til Shipley Denmarks involvering

Rambøll havde to teams, som havde betydelig erfaring med at afgive tilbud, og på tidspunktet for Shipley Denmarks involvering var virksomheden prækvalificeret. Kombinationen af et usædvanligt udbudsmateriale, en sag der var meget kritisk for virksomhedens fremtidige position på markedet og tre meget velkvalificerede konkurrerende konsortier førte til, at Shipley Denmark blev inddraget som rådgiver for begge Rambøll-teams.

Shipley Denmarks leverance

  • Deltagelse i planlægning og gennemførelse af indledende workshop
  • Udvikling af vindende tilbudsstrategi
  • Udvikling af tilbudsskabelon
  • Udvikling af Executive Summary
  • Udvikling af fælles koncept for CV´er for hele konsortiet, samt tilhørende kompetencematricer med henblik præsentere et overbevisende og koordineret sæt af kompetencer i de tilbudte projektteams

Resultat

En meget høj rating af begge tilbud og tildeling af rådgivningskontrakten på tunnelløsningen.

Shipley Denmarks indsats hjalp os med at udvikle og fastholde fokus på vores "winning points" og den fælles udvikling af en ny standard for CV´er og Executive Summary, vil også have stor betydning for os fremover.

 

- Axel Emil Christensen, Markedsdirektør Rambøll

CONTACT US

We will get back to you as quickly as possible.