Skal I arbejde eller holde ferie i skolernes sommerferie?

- Antallet af udbud stiger markant

Kom foran på point ved at udnytte sommerferieperioden til at sammensætte gennemarbejdede kundefokuserede tilbud.

Af Thomas Ringströmm, Senior Business Development Consultant, CPP APMP

I den første uge af skolernes sommerferie stiger antallet af udbud, som virksomhederne kan byde på, med ca. 60-70 pct. sammenlignet med niveauet i foråret og forsommeren.

kilde: http://www.denoffentlige.dk/kommuner-laver-udbud-naar-danmark-holder-ferie-sommer-er-overarbejde-i-udbudsdanmark

Det nævnes i ovenstående artikel, at det er positivt, at kommunerne sender deres opgaver i udbud. Der er dog samtidig en risiko for at kommunerne mister den økonomiske eller kvalitetsmæssige gevinst, som udbud ellers kan føre til.

Det skyldes blandt andet, at virksomhederne kan blive tvunget til at prioritere mellem udbuddene og dermed afstå fra at byde på visse opgaver, når mange udbud bliver offentliggjort samtidig. Dette på trods af at det offentlige generelt er blevet bedre til at tage højde for ferietider ved at give længere svarfrist på de udsendte udbud.

 

Udbud i kommunerne 2014 og 2015

De sidste par års statistik for offentliggjorte udbud viser en klar tendens i retning af flere udbud generelt i skolernes sommerferie (kilde: www.denoffentlige .dk).

Vi oplever samme tendens i antallet af forespørgsler. Virksomhederne ønsker at udnytte svartiden optimalt til at udarbejde tilbud, der imødekommer udbuddenes krav, problemstillinger og som samtidig skiller sig ud i konkurrencen om de mange kontrakter i det offentlige.

Fem gode råd til dig som Bid Manager

  • Husk dialog med salg om jeres vigtigste kunders kommende udbud
  • Forsøg at planlægge sommerferien efter kunders udbudsplaner
  • Lav en feriekontaktliste: hvem må kontaktes hvornår?
  • Anvend Ledelsesresuméet så det kan fungere som styredskab for tilbuddets indhold
  • Inddrage eksterne resourcer så tidligt som muligt.

KONTAKT OS

Vi vender tilbage hurtigst muligt.