Utveckling av en skräddarsydd anbudsprocess

Processrådgivning förbereder din anbudsorganisation till att vinna flera anbud med lägre kostnader. Marknadsledande verksamheter använder sig av effektiva Business Development processer, som ger möjlighet för att erövra nya kund- och marknadsandelar mera räntabelt än konkurrenterna.

Alla verksamheter - också din - kan uppnå bättre resultat genom en effektivisering av anbudsgivningsprocessen. Har du redan beslutat dig för att hela anbudsgivningsarbetet ska planeras och utarbetas internt, så kan Shipley Swedens konsulter bistå dig med att utveckla en effektiv anbudsorganisation eller effektivisera arbetsrutinerna för en redan existerande anbudsorganisation.

Med mer än 40 års erfarenhet och expertis med en precis fokus på anbudsgivningen har Shipley utvecklat en väl beprövad verktygslåda, som kan hjälpa dig upprätthålla förbättringar av ditt anbudsarbete. Vi lägger vikt på att vår rådgivning är hjälp till självhjälp. Därför består konsulttjänsten av en kombination av rådgivning och tillrättalagd träning i användningen av bestämda metoder, liksom vi i konsultperioden tillför din verksamhet konkreta analys- och planeringsverktyg.

Målsättningen är att uppnå en balans mellan de kort- och långsiktiga förbättringstilltag som passar din verksamhets prioriteringar. Önskar du att höra mera om hur du kan effektivisera din verksamhets sälj- och anbudsgivningsprocesser, kontakta Frida Dunger 010-33 00 00 8.

Vinn flera anbud

Skræddersyet bistand.gif

Öka dina vinstchanser och sänk dina anbudskostnader

Öka dina chanser att vinna upphandlingar och uppnå en hög avkastning på investeringen (ROI) genom Shipleys internationellt beprövade metoder för ökad försäljning och förbättrade anbudsgivningsprocesser. Dessa vill dels öka företagets vinstchanser och minska den totala kostnaden för budgivningen.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt