Våra konsulttjänster

Effektiv anbudsgivning handlar om att fokusera på att vinna fler upphandlingar samtidigt som kostnaden för anbudsgivningen hålls nere. Shipley Sweden kan hjälpa dig till permanenta förbättringar på båda områdena.

Om ditt företag ska uppnå permanenta förbättringar av anbudsarbetet är det viktigt att fokusera på både inkomst- och kostnadssidan. Shipley Swedens erfarna konsulter arbetar med en unik metodapparat som utvecklar företagets förmåga att både välja rätt upphandlingar att lämna anbud på samtidigt med att anbudsprocessen organiseras så att den över tiden uppnår ett lägre resursförbruk.


Shipley Swedens kompetenser
Du kan få hjälp i anbudsgivningens alla faser oavsett om det gäller:

  • Rådgivning och support till det praktiska genomförandet vid specifik affärsmöjlighet
  • Utbildning av anställda som deltar i anbudsgivningen
  • Anbudsprocessutveckling för en långsiktig förbättring och effektivisering av en existerande anbudsorganisation eller vid etablering av en ny

Utöver att välja vilken typ av assistans du önskar kan du också avgöra var i processen du behöver hjälp. Shipley Sweden kan stödja dina affärsprocesser oavsett om det gäller att positionera ditt företag så att Ni blir tillfrågade innan kunden definierat den slutgiltiga kravspecifikationen, men vi kan också assistera er i valet av upphandlingar, anbudsskrivningen och till sist i förberedelserna till en presentation för upphandlingsgivaren.

Vi erbjuder också anbudsmallar, scheman, storyboards och programverktyg för tydlig kommunikation och effektiv planering.

skakbrikker.gif

Vinn flera kontrakt
Öka dina chanser att vinna spelet om de offentliga upphandlingskronorna med hjälp av Shipley Swedens erfarna konsulter.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt