Vi gör det VI är bäst på !

Outsourcing av anbudsgivning

it feels like this.jpg

Att skriva anbud som vinner är ett arbete, som bäst utförs av någon som är utbildad för det och som har det som sin huvudsa

kliga uppgift. Företag som inte har (tillräckligt) professionella anbudsmedarbetare tillgängliga väljer i stigande utsträckning att outsourca anbudsarbetet till experter, som vet hur ett vinnande anbud ska utarbetas.

Hos Shipley upplever vi att fler och fler företag ber oss om att skriva deras anbud, då det ofta är vitalt för deras verksamhet att de vinner en given upphandling. Den ekonomiska krisen har givetvis bidragit till att förstärka denna tendens, då förmågan att vinna tillräckligt många affärer är avgörande för att säkra företagets långsiktiga lönsamhet. Förfrågningarna kommer från företag i alla storlekar, från de ganska små och till de mycket stora. Oavsett företagets storlek kan det vara tala om upphandlingar som är så viktiga för företaget att vinna, att det kan betyda nedskärningar eller vara direkt livshotande för verksamheten om de inte vinner.

Som en konsekvens av detta överlåter många företag sin anbudsgivning till Shipley. Det är uppdrag som sträcker sig från identifiering av försäljningsmöjligheter, till potentialvärdering, Capture (planering av sälj- och anbudsstrategi), anbudsplanering, anbudsskrivning, inlämning (utskrift och hopsättning om det inte sker elektroniskt) och till presentationer och förhandlingar. Allt utförs naturligtvis i nära samarbete med företaget som lämnar anbud, där särskilt lösningsbeskrivning och prissättning sker med hög involvering av anbudsgivaren.

Vi träffar också på företag som har svårt att lyckas på en enskild marknad och därför outsourcar sin anbudsgivning på denna - exempelvis den offentliga marknaden. Vi löser uppdraget genom att förstå och hantera marknaden, och när företaget tycker att det är lämpligt att in-sourca aktiviteten igen så gör de det.

Eftersom Shipley's "win-rate" är över 80 % när vi har varit med i uppdraget från början, väljer många företag att göra ordningen permanent utifrån tanken "vi håller oss till det som vi är bäst på och överlåter anbudsgivningen till er, eftersom ni har kompetenserna för att utarbeta vinnande anbud".

I takt med att Shipley utarbetar fler och fler vinnande anbud för samma företag, bygger vi upp en kunskap om det aktuella företaget och dess tjänster/produkter som gör att vi vartefter blir närmast självgående när anbuden ska utarbetas. Detta avspeglas då också i en minimering av de kostnader som är kopplade till att låta Shipley utarbeta de vinnande anbuden.

Det kan alltså finnas flera bra skäl till att outsourca företagets anbudsverksamhet:

  • Brist på tillräcklig intern kompetens
  • Fluktuerande resursbehov för anbudsarbetningen över tid (vilket gör det oekonomiskt för företaget att upprätthålla interna resurser)
  • Osäkerhet eller brist på resurser vid insteg på en ny marknad eller bara behov för att minimera de fasta kostnaderna förbundet med anbudsarbetningen

Oavsett vad ditt företag har för skäl för outsourcing, så säkrar användandet av Shipley till anbudsutarbetningen att dina anbud lever upp till dokumenterat "best practice" så som det blir utfört av de företag i världen som vinner flest upphandlingar. Det ger dig både en hög "win-rate" och lägre kostnader för anbudsarbetet.

Kontakta oss om du önskar diskutera möjligheterna för outsourcing av ditt företags anbudsarbete. Telefonnummer: 010 - 33 00 00 8

Skräddersydd anbudssupport

Sales cycle
Shipley Sweden kan supporta dig i alla anbudsgivningens faser - från identifiering av fösäljningsmöjligheter, till potentialvärdering, Capture (planering av sälj- och anbudsstrategi), anbudsplanering, anbudsskrivning, inlämning (utskrift och hopsättning om det inte sker elektroniskt) och till presentationer och förhandlingar. All anbudssupport skräddarsys efter dina behov.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt