Hur bygger man upp en professionell anbudsorganisation?

Läs mer om anbudsorganisationens olika roller här och ring om du har frågor.

Rollbeskrivningarna tar utgångspunkt i nedanstående anbudsorganisationsdiagram. Bemärk att det är sällan som anbudsorganisationen är således uppbyggd att de beskrivna rollerna fungerar som fulltidsanställningar. Ordet "roller" är ett genomtänkt val, eftersom det just vill vara roller man intar i kontreta anbudsarbeten, i kortare eller längre tid, beroende av upphandlingens storlek och varighet. Flera medarbetare är delaktiga i olika anbud samtidigt och beroende av resurser intar medarbetaren olika roller i olika anbudsarbeten.

 

Model for tilbudsorganisation.png

Shipley Swedens konsulter kan ta den roll i anbudsteamet som just Ni står och saknar. Vi erbjuder vår expertis vid "must-win" upphandlingar och ställer upp med resurser som matchar era behov.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt